Rachunek depozytowy

bezpłatne konto osobiste z dostępem
do wysoko oprocentowanych lokat


0zł
za otwarcie i prowadzenie rachunku
0zł
za dostęp do usługi bankowości elektronicznej
Konta | Rachunek depozytowy

Podstawowe
informacje

> swobodny dostęp do oferty lokat internetowych i Ofert Lokat Specjalnych - prosta i intuicyjna obsługa lokat z poziomu
bankowości internetowej

>
bezpłatne otwarcie i prowadzenie rachunku

>
możliwość zakładania lokat oraz wykonywania poleceń przelewów

> oferta kierowana wyłącznie dla klientów indywidualnych

> Rachunek depozytowy może być prowadzone wyłącznie dla jednego Posiadacza

> możliwość wysyłania środków na dowolny rachunek zewnętrzny za pośrednictwem polecenia przelewu krajowego do innego banku po dodatkowej weryfikacji tożsamości Posiadacza,

> autoryzacja operacji przy użyciu kodu SMS,

Jak założyć Rachunek depozytowy?
1
Złóż wniosek
Klinknij przycisk "Złóż wniosek", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.
2
Potwierdź tożsamość
Po pozytywnej weryfikacji złożonego wniosku należy dokonać aktywacji Rachunku depozytowego po przez realizację przelewu autoryzacyjnego zgodnie z otrzymaną od Banku instrukcją. Prawidłowo przeprowadzona aktywacja umożliwi m.in. dostęp do oferty lokat oraz zlecanie poleceń przelewów na numer rachunku bankowego, z którego nastąpił przelew autoryzacyjny.
3
Obsługa pisemnych dyspozycji
Obsługa pisemnych dyspozycji do Rachunku depozytowego składanych korespondencyjnie jest możliwa po złożeniu wzoru podpisu w placówce Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu.

Dokumenty do Pobrania

Bankowość internetowa
Kontakt