ekstraLOKATA 3M
4,50%
oprocentowanie
3 m-ce
okres
100 tys. zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie w
bankowości elektronicznej

dla nowych Klientów otwierających Rachunek depozytowy przez Internet
Lokaty | ekstraLOKATA 3M
Oprocentowanie
4,50%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
3 miesiące
Kwota minimalna
1 tys. zł
Kwota maksymalna
100 tys. zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna
Inne
dla Nowych Klientów

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 23.05.2024 r.

> skorzystać z lokaty dla nowych Klientów może wyłącznie
osoba fizyczna, która złożyła wniosek elektroniczny o otwarcie Rachunku depozytowego za pośrednictwem formularza na stronach internetowych Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu, niebędąca dotychczas Klientem Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu (szczegóły w Tabeli depozytowej).

> możliwość założenia lokaty wyłącznie za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej

> Gwarancja dostępności oferty z oprocentowaniem obowiązującym w dniu złożenia wniosku elektronicznego o otwarcie Rachunku depozytowego przez okres kolejnych 5 dni roboczych od daty złożenia tego wniosku,

> możliwość założenia
dowolnej liczby lokat, jednak suma wszystkich lokat złożonych przez jednego Klienta za pośrednictwem Internetu nie może przekroczyć 100 tys. zł

> zabezpieczenie gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej, lokaty o takim samym okresie z kapitalizacją odsetek po okresie umownym

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> możliwość złożenia przez Posiadacza dyspozycji wypłaty środków na wypadek śmierci, na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany
podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa

> Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t.. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.) oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.). Skorzystać z Lokaty dla nowych Klientów można w terminie do 85 dni od dnia zawarcia umowy Konta osobistego albo Portfela depozytowego na podstawie wniosku, o którym mowa w ust. 1 lit. c, nie dłużej jednak niż do daty końcowej obowiązywania oferty.
Dlaczego warto założyć lokatę w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Rachunek depozytowy oraz posiadać dostęp do usługi bankowości elektronicznej.
Nie jesteś Klientem Banku?
Jesteś Klientem Banku?
1
Złóż wniosek
Klinknij przycisk "Załóż lokatę", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Aktywacji on-line dokonasz wysyłając polecenie przelewu - przelewu autoryzacyjnego (zgodnie z otrzymanym schematem) na Twój nowy rachunek w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu. Po prawidłowej weryfikacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek, z którego dokonałeś polecenie przelewu.
3
Załóż lokatę
Po zawarciu umowy możesz założyć lokatę logując się przez Internet do bankowości elektronicznej PBS24 i wybierając w sekcji lokat interesującą ofertę.


ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU PBS24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość internetowa
Kontakt