Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu


Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu (wczesniej działający pod nazwą Polski Bank Spółdzielczy w Ciechanowie) jest jedną z najstarszych instytucji finansowych w naszym kraju. To rdzennie polski bank z ponad stuletnią tradycją oferujący bardzo nowoczesne produkty i usługi bankowe. W strukturze Banku znajduje się łącznie 6 placówek będących Oddziałami Banku.

Dane identyfikacyjne

KRS: 0000027891
NIP:
566-00-10-929
REGON:
000508046
SWIFT:
GBWCPLPP

Dodatkowe informacje


Bank nie jest bierny na pozafinansowe potrzeby swoich Klientów. Wspiera inicjatywy kulturalne i sportowe, prowadzi działalność społeczną, charytatywną i stymuluje rozwój terenu, na którym działa, a tym samym podnosi jakość życia jego mieszkańców.

Bankowość internetowa
Kontakt