primaLOKATA 3M
3,00%
oprocentowanie
3 m-ce
okres
400 tys. zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie w
bankowości elektronicznej
Oprocentowanie
3,00%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
3 miesiące
Kwota minimalna
500,00 zł
Kwota maksymalna
400 tys. zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 12.05.2022 r.

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

>
automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów na warunkach obowiązujących dla standardowej, 3 miesięcznej lokaty ze stałym oprocentowaniem, z kapitalizacją odsetek po zakończeniu okresów umownych

> możliwość założenia
dowolnej liczby lokat, jednak łączna suma środków zgromadzonych na wszystkich Lokatach nie może przekroczyć 400 tys. zł

> możliwość założenia lokaty za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> możliwość złożenia dyspozycji wypłaty środków przez Posiadacza na wypadek śmierci na rzecz małżonka, zstępnych, wstępnych lub rodzeństwa

> oprocentowanie podano w stosunku rocznym

> zabezpieczenie gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany
podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Dlaczego warto założyć lokatę w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Rachunek depozytowy oraz posiadać dostęp do usługi bankowości elektronicznej.
Nie jesteś Klientem Banku?
Jesteś Klientem Banku?
1
Złóż wniosek
Klinknij przycisk "Załóż lokatę", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Aktywacji on-line dokonasz wysyłając polecenie przelewu - przelewu autoryzacyjnego (zgodnie z otrzymanym schematem) na Twój nowy rachunek w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu. Po prawidłowej weryfikacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek, z którego dokonałeś polecenie przelewu.
3
Załóż lokatę
Po zawarciu umowy możesz założyć lokatę logując się przez Internet do bankowości elektronicznej PBS24 i wybierając w sekcji lokat interesującą ofertę.


ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU PBS24
Dokumenty do Pobrania
Bankowość internetowa
Kontakt