superLOKATA 3M
5,40%
oprocentowanie
3 m-ce
okres
400 tys. zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie w
bankowości elektronicznej
Lokaty | superLOKATA 3M
Oprocentowanie
5,40%
Typ oprocentowania
stałe
Okres
3 miesięce
Kwota minimalna
1 tys. zł
Kwota maksymalna
400 tys. zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna
Inne
dla Nowych Środków

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 23.11.2023 r.

> możliwość założenia lokaty za pośrednictwem usługi
bankowości elektronicznej

> możliwość założenia
dowolnej liczby lokat, jednak suma wszystkich lokat założonych przez jednego Klienta nie może przekroczyć górnego progu 400 tys. złotych

> oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć
nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 07.02.2024 r. na rachunkach osobistych, rachunkach oszczędnościowych jak również rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w Banku, których numer rozliczeniowy Banku określony w NRB rachunku to 82130011. Do określenia aktualnego salda Posiadacza, na podstawie którego następuje ustalenie nadwyżki środków, nie bierze się pod uwagę zgromadzonych środków w ramach terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych w ramach niniejszej oferty, których umowy zostały zawarte po dacie, na podstawie której następuje określenie nowych środków. Podana data wyliczenia nowych środków obowiązuje od dnia 08.02.2024 r.

> automatyczne odnowienie dla kolejnych okresów następuje na warunkach obowiązujących dla standardowej, 3 miesięcznej lokaty z kapitalizacją odsetek po okresie umownym

> kapitalizacja odsetek - na koniec okresu umownego

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie zostaną naliczone odsetki - stopa oprocentowania likwidacyjnego wynosi 0,00%

> zabezpieczenie gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> Skorzystać z lokaty nie mogą osoby, które na podstawie art. 32 ust.1 pkt. 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (j.t. Dz. U z 2002 r. Nr 101, poz.926 ze zm.) wyraziły sprzeciw, co do przetwarzania dotyczących ich danych osobowych w celach marketingowych oraz które nie wyraziły zgody na otrzymywanie informacji handlowych za pośrednictwem środka komunikacji elektronicznej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (j.t. Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz.1204 ze zm.) oraz wyraziły sprzeciw, co do wykorzystania automatycznych systemów wywołujących oraz telekomunikacyjnych urządzeń końcowych dla celów marketingu bezpośredniego oraz przesyłania informacji handlowej w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną przez Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu z siedzibą w Poznaniu, zgodnie art. 172 ust. 1 ustawy z dnia 16 lipca 2004 r. - Prawo telekomunikacyjne (Dz. U. 2004 r., nr 171, poz. 1800 ze zm.).

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany
podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Jak wyliczyć kwotę Nowych Środków?
Oferta dotyczy nowych środków, przez które należy rozumieć nadwyżkę środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień 07.02.2024 r. na rachunkach osobistych, oszczędnościowych lub rachunkach terminowych lokat oszczędnościowych, których Klient jest Posiadaczem, prowadzonych w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu w serwisie PBS24. Do określenia aktualnego salda Posiadacza, na podstawie którego następuje ustalenie nadwyżki środków, nie bierze się pod uwagę zgromadzonych środków w ramach terminowych lokat oszczędnościowych otwieranych w ramach niniejszej oferty, których umowy zostały zawarte po dacie na podstawie której następuje określenie nowych środków. Podana data wyliczenia nowych środków obowiązuje od dnia 08.02.2024 r.

07.02.2024AKTUALNIE


Prezentowana data wyliczania Nowych Środków obowiązuje od dnia
08.02.2024 r.
Przykład wyliczenia środków
Na dzień 07.02.2024 roku Posiadacz utrzymywał w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu w serwisie PBS24 środki w łącznej wysokości 1000,00 zł, w tym:
- 100,00 zł na Koncie osobistym,
- 200,00 zł na Koncie oszczędnościowym,
- 700,00 zł na Lokacie.

Aktualnie Posiadacz dysponuje w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu w serwisie PBS24 środkami w wysokości 3000,00 zł
.

W związku z powyższym nadwyżka środków powyżej sumy środków zgromadzonych na dzień wyliczania środków wyniesie 2000,00 zł.

Posiadacz może zatem założyć lokatę na kwotę 2000,00 zł
.

Możliwość założenia lokaty będzie dostępna z poziomu bankowości elektronicznej PBS24.
Jak założyć Lokatę?
Aby założyć lokatę musisz posiadać Rachunek depozytowy oraz posiadać dostęp do usługi bankowości elektronicznej.
Nie jesteś Klientem Banku?
Jesteś Klientem Banku?
1
Złóż wniosek
Klinknij przycisk "Załóż lokatę", a następnie wypełnij wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego. Do tego celu będziesz potrzebował aktualny dokument tożsamości.

ZŁÓŻ WNIOSEK
2
Potwierdź tożsamość
Aktywacji on-line dokonasz wysyłając polecenie przelewu - przelewu autoryzacyjnego (zgodnie z otrzymanym schematem) na Twój nowy rachunek w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu. Po prawidłowej weryfikacji otrzymujesz możliwość dokonywania przelewów na Twój rachunek, z którego dokonałeś polecenie przelewu.
3
Załóż lokatę
Po zawarciu umowy możesz założyć lokatę logując się przez Internet do bankowości elektronicznej PBS24 i wybierając w sekcji lokat interesującą ofertę.


ZALOGUJ SIĘ DO SERWISU PBS24
Dlaczego warto założyć lokatę w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Dokumenty do Pobrania
Bankowość internetowa
Kontakt