Do wypełnienia wniosku będziesz potrzebował:
  • Twój dowód osobisty,
  • numer rachunku bankowego, z którego wykonasz przelew autoryzacyjny.

Przelew autoryzacyjny jest to przelew krajowy, dokonany przez Posiadacza z rachunku bankowego prowadzonego na jego imię przez bank lub SKOK, posiadający swoją siedzibę na terenie Rzeczypospolitej Polskiej, na wskazany przez Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu rachunek zarezerwowany dla Posiadacza.

WAŻNE!!!
Rachunek bankowy do przelewu autoryzacyjnego:
  • musi być Twoim rachunkiem indywidualnym prowadzonym zgodnie z danymi identyfikacyjnymi i osobowymi podanymi we wniosku,
  • musi być rachunkiem, dla którego nastąpiła pełna identyfikacja Twojej tożsamości, tj.: umowa rachunku została zawarta podczas osobistej wizyty w placówce Twojego banku/SKOKu, albo dokonana została osobista weryfikacja Twojej tożsamości przez ten bank/SKOK.

Przed rozpoczęciem wniosku należy zapoznać się z dokumentami wyświetlonymi poniżej.

Jeżeli przygotowałeś dane niezbędne do wypełnienia wniosku oraz zapoznałeś się już z poniższymi dokumentami, naciśnij przycisk "
Wypełnij wniosek".

Prosimy o zapoznanie się z poniższymi dokumentami

Bankowość internetowa
Kontakt