Bankowość internetowa PBS24

komfortowy dostęp do Twoich środków przez Internet

Usługi | Bankowość internetowa PBS24
Bankowość internetowa PBS24 | Funkcjonalność serwisu
BEZPIECZEŃSTWO LOGOWANIA

Dzięki funkcji logowania z kodami SMS
masz jeszcze większą pewność, że Twoje
internetowe konto bankowe, a także ulokowane
na nim środki są bezpieczne.
WIZYTÓWKA RACHUNKU

Masz dość problemów z podawaniem innym swojego
numeru rachunku? Bankowość elektroniczna pozwala
na wysyłkę numeru rachunku w formie
wizytówki w wiadomości SMS lub e-mail.

UPROSZCZONY FORMULARZ PRZELEWU

Definiowanie przelewu w zaledwie kilkanaście sekund?
Tak, z bankowością elektroniczną to możliwe.
Formularz znajdujący się na głównej stronie bankowości
elektronicznej pozwala definiować przelew od razu po
zalogowaniu się do bankowości.
DEFINIOWANIE
ODBIORCÓW ORAZ PŁATNOŚĆI


Definiowanie nowych odbiorców oraz płatności
jeszcze nigdy nie było tak proste. Dzięki bankowości elektronicznej
zarówno odbiorcę jak i przypisaną do niego płatność
zdefiniujesz za pomocą jednego formularza.
ZARZĄDZANIE PORTFELAMI

Bankowość elektroniczna pozwala na
samodzielne łączenie rachunków posiadanych w Banku
w portfele indywidualne, a także wybrać portfel,
który ma być automatycznie pokazywany
po zalogowaniu do bankowości.

Jak uruchomić usługę?

Aby uruchomić usługę wystarczy założyć Rachunek depozytowy. Wniosek należy złożyć za pośrednictwem Oddziału Internetowego Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu. Wypełnienie wniosku zajmuje kilka minut.

Dokumenty do Pobrania

Blokowanie dostępu do instrumentów płatniczych
Bankowość elektroniczna
W jakiej sytuacji należy zablokować dostęp?
  • wystąpienia na rachunku nieznanych operacji,
  • otrzymania wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym pomimo nie dokonywania żadnych operacji,
  • utraty środków na rachunku,
  • podejrzenia posiadania danych do logowania do bankowości elektronicznej przez osoby trzecie
Jak zablokować dostęp?
W celu zablokowania dostępu do bankowości elektronicznej należy:
1. Wejść na stronę logowania do serwisu - online24.pbswpoznaniu.pl,
2. Wybrać opcję "Zablokuj dostęp",
3. Wprowadzić numer login, który ma zostać zablokowany,
4. Wprowadzić ostatnio używane hasło do logowania,
5. Wybrać przycisk "Zablokuj",
6. Zweryfikować czy wyświetlony komunikat potwierdza zablokowanie dostępu do serwisu.
Zablokowanie dostępu jest bezpłatne. Po zablokowaniu dostępu należy poinformować o tym fakcie Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów komunikacji:
  • wiadomości e-mail wysłanej na adres: lokatyinternetowe@pbswpoznaniu.pl,
  • formularza kontaktowego dostępnego na stronach Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu: www.pbswpoznaniu.pl oraz online.pbswpoznaniu.pl,
  • Infolinii Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu pod numerem +48 23 673 09 00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00) - poza godzinami funkcjonowania Infolinii należy pozostawić wiadomość głosową.
lub udać się do najbliższej placówki Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu w celu wydania nowego hasła do serwisu.
Bankowość internetowa
Kontakt