Blokowanie dostępu do instrumentów płatniczych
Bankowość elektroniczna
W jakiej sytuacji należy zablokować dostęp?
  • wystąpienia na rachunku nieznanych operacji,
  • otrzymania wiadomości SMS z kodem autoryzacyjnym pomimo nie dokonywania żadnych operacji,
  • utraty środków na rachunku,
  • podejrzenia posiadania danych do logowania do bankowości elektronicznej przez osoby trzecie
Jak zablokować dostęp?
W celu zablokowania dostępu do bankowości elektronicznej należy:
1. Wejść na stronę logowania do serwisu - online24.pbswpoznaniu.pl,
2. Wybrać opcję "Zablokuj dostęp",
3. Wprowadzić numer login, który ma zostać zablokowany,
4. Wprowadzić ostatnio używane hasło do logowania,
5. Wybrać przycisk "Zablokuj",
6. Zweryfikować czy wyświetlony komunikat potwierdza zablokowanie dostępu do serwisu.
Zablokowanie dostępu jest bezpłatne. Po zablokowaniu dostępu należy poinformować o tym fakcie Polski Bank Spółdzielczy w Poznaniu za pośrednictwem jednego z niżej wymienionych kanałów komunikacji:
  • wiadomości e-mail wysłanej na adres: lokatyinternetowe@pbswpoznaniu.pl,
  • formularza kontaktowego dostępnego na stronach Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu: www.pbswpoznaniu.pl oraz online.pbswpoznaniu.pl,
  • Infolinii Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu pod numerem +48 23 673 09 00 (w dni robocze, od poniedziałku do piątku w godzinach 08:00 - 16:00) - poza godzinami funkcjonowania Infolinii należy pozostawić wiadomość głosową.
lub udać się do najbliższej placówki Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu w celu wydania nowego hasła do serwisu.
Bankowość internetowa
Kontakt