Lokaty Klasyczne
do 0,01%
oprocentowanie
do 12 m-cy
okres
1 mln zł
maksymalna kwota
Oferta dostępna wyłącznie dla lokat odnowionych w PBS24
Oprocentowanie
Lokata 2 m-ce
0,01%
Lokata 3 m-ce
0,01%
Typ oprocentowania
stałe
Kwota minimalna
100 zł
Kwota maksymalna
1 mln zł
Odnawialność
tak
Dostępność
bankowość elektroniczna, odnowione lokaty

Podstawowe
parametry

Dodatkowe
informacje
> prezentowane oprocentowanie obowiązuje od dnia 05.05.2022 r.

> w przypadku zerwania lokaty przed okresem umownym nie są naliczane odsetki - oprocentowanie stopy likwidacyjnej wynosi 0,00%

> posiadaczem lokaty może być osoba pełnoletnia posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, zarówno rezydent jak i nierezydent

> zabezpieczenie gwarancjami
Bankowego Funduszu Gwarancyjnego

> oprocentowanie podano w stosunku rocznym

> od zysków z lokat pobiera się 19% zryczałtowany
podatek dochodowy, zgodnie z ustawą z dnia 26 lipca 1991 r. - o podatku dochodowym od osób fizycznych, przy jednoczesnym uwzględnieniu zasad zaokrągleń podstawy opodatkowania i podatku określonych w ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. - Ordynacja podatkowa
Dlaczego warto założyć lokatę w Polskim Banku Spółdzielczym w Poznaniu?
Ochrona środków
Bezpieczeństwo transakcji
Komfortowy dostęp
do środków
Instytucja zaufania publicznego
Wysoka jakość obsługi
Dokumenty do Pobrania
Bankowość internetowa
Kontakt