Jesteś klientem Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu?


Załóż lokatę logując się do

bankowości internetowej
Przygotowana dla Ciebie oferta lokat przedstawiona jest w sekcji Lokaty. Dostępność lokat promocyjnych uzależniona jest od spełnienia kryteriów określonych przy opisie wybranych produktów.

Chcesz zostać klientem
Polskiego Banku Spółdzielczego w Poznaniu?

Złóż wniosek o otwarcie Rachunku depozytowego
i zakładaj lokaty przez Internet

Rachunek depozytowy zapewnia dostęp do oferty lokat internetowych z atrakcyjnym oprocentowaniem oraz umowżliwia złożenie dyspozycji Polecenia przelewy na rachunek wskazany we wniosku o otwarcie Rachunku depozytowego. Konto obsługiwane jest za pośrednictwem bankowości internetowej.

Bankowość internetowa
Kontakt